ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

1.                    

Տիգրան Ղազարյան

«ԿԱՇԱՌԱԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ»  ԵՎ «ԿԱՇԱՌՔ» ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

https://advocates.am/images/lureri_nkarnem/mayisi_1/12345.docx

2.                    

Տիգրան Ղազարյան

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ՆՇԱՆԱԿՎՈՂ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ՀԵՏ ՉԿԱՊՎԱԾ ՊԱՏԺԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

https://advocates.am/images/gitaverlucakan/2017_git_hodvac/anchapahas.docx

3.                    

Տիգրան Ղազարյան

ՈՉ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

https://advocates.am/images/gitaverlucakan/2017_git_hodvac/Arjeq.docx

4.                    

Տիգրան Ղազարյան

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ  «ԿԱՇԱՌՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՄ ԿԱՇԱՌՔ ՏԱԼՈՒ ՆՄԱՆԱԿՈՒՄ»  ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

https://advocates.am/images/banner/nkatarum.kasharq.docx

5.                    

Սամվել Դիլբանդյան

ԱՆՁԻՆ ՈՐՊԵՍ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

https://advocates.am/images/gitaverlucakan/2016/meghadryal.docx

6.                    

Էմմա Ավագյան

ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻՆ ՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԼԵԶՎՈՎ, ԱՆՀԱՊԱՂ և ՀԱՆԳԱՄԱՆՈՐԵՆ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԲՆՈՒՅԹԻ և ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼԸ

https://advocates.am/images/gitaverlucakan/2016/haskanali_lezu.docx

7.                    

Էմմա Ավագյան

ՏՆԱՅԻՆ ԿԱԼԱՆՔԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

https://advocates.am/images/gitaverlucakan/2016/tnayin_kalanq.docx

8.                    

Անի Խլղաթյան

«LOCKERBIE»-Ի ՆԱԽԱԴԵՊԸ  ՈՐՊԵՍ՝ AUT DEDERE AUT JUDICARE ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

https://advocates.am/images/mied/lockerbie.docx

9.                    

Անի Խլղաթյան

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ

https://advocates.am/images/mied/odayin_haghordakcum.docx

10.                

Անի Խլղաթյան

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԴԱՅԻՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ  ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

https://advocates.am/images/mied/patasxanatvutyun.docx

11.                

Ваге Енгибарян

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ

http://www.ysu.am/files/03V_Engibaryan_r.pdf

12.                

2022
Քրիստինե Ալեքսանյան

ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Aleksanyan_37-46.pdf

13.                

2022
Տիգրան Մարկոսյան
Տիգրան Դադունց

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ)

http://www.ysu.am/files/Markosyan_Dadunts.pdf

14.                

2022
Նորայր Ավագյան

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Avagyan_62-67.pdf

15.                

2022
Միսակ Մարկոսյան

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ԵԼԱԿԵՏ (ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)

http://www.ysu.am/files/2022_1_Markosyan_108-119.pdf

16.                

2022
Մերի Խաչատրյան

ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ՀԱՅՑԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Khachatryan_94-107.pdf

17.                

2022
Հայկ Մարտիրոսյան

ՆՈՐՄԱՍՏԵՂԾՄԱՆ ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Martirosyan_15-21.pdf

18.                

2022
Հայկ Մարտիրոսյան

ՆՈՐՄԱՍՏԵՂԾՄԱՆ ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/8240/6987

19.                

2022
Գոռ Հովհաննիսյան

ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Hovhannisyan_47-61.pdf

20.                

2022
Գևորգ Դանիելյան

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Danielyan_4-14.pdf

21.                

2022
Գևորգ Դանիելյան

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/7970/6986

22.                

2022
Գայանե Մելիքյան

ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀԵՏԱԽՈՒԶՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Melikyan_82-87.pdf

23.                

2022
Գագիկ Ղազինյան
Անի Դանիելյան

ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎԱԾ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Ghazinyan&Danielyan_68-81.pdf

24.                

2022
Արսեն Մարտիրոսյան

ՔՆՆԻՉԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻՑ ՀԵՌԱՑՆԵԼՈՒ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ԵՎ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐԻ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Martirosyan_88-94.pdf

25.                

2022
Արսեն Մարտիրոսյան

ՔՆՆԻՉԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻՑ ՀԵՌԱՑՆԵԼՈՒ` ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ԵՎ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/8276/6995

26.                

2022
Անահիտ Մանասյան

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/2022_1_Manasyan_22-36.pdf

27.                

2022 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՑՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ)

http://www.ysu.am/files/Markosyan_Dadunts.pdf

28.                

2022

«ԼՈՒՅՍ»

https://www.luys.am/img/artpic/small/efc0b9a59e45a3ac4492%D4%B1%D5%BA%D6%85%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%AB.pdf?fbclid=IwAR02RJvi3e8-FW2J7qTFfw0NkY_lMHpInpKuUhB5-1NxpwB2cyZMZx2_Nqg

29.                

2022

Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» օրենքը և դրա սահմանդրականության հիմնախնդիրները

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/efc0b9a59e45a3ac4492%D4%B1%D5%BA%D6%85%D6%80%D5%AB%D5%B6%D5%AB.pdf

30.                

2022

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2022/07/56-2022-1.pdf

31.                

2021
Օքսանա Դիլբանդյան

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Oksana_Dilbandyan_38_46.pdf

32.                

2021
Օքսանա Դիլբանդյան

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԻՃԱՐԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ և ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6154/5542

33.                

2021
Քրիստինե Գաբուզյան

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԸՆԴՀԱՏՈՒՄԸ՝ ՊԱՐՏՔԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ՎԿԱՅՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ

http://www.ysu.am/files/Qristine_Gabuzyan_86-94.pdf

34.                

2021
Փառանձեմ Միքայելյան

ԱՐԲԻՏՐՆԵՐԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆԿՈՂՄՆԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԱՐԲԻՏՐԱԺՈւՄ

http://www.ysu.am/files/Parandzem_Mikayelyan_118-126.pdf

35.                

2021
Տիգրան Մարկոսյան

ԳՐԱՎՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ (ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ)

http://www.ysu.am/files/T_Markosyan_gravov_apahovvac_pahanjner__snankutyan.pdf

36.                

2021
Տիգրան Մարկոսյան

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Datakan_3_4_2021_T_Markosyan_M_Markosyan.pdf

37.                

2021
Տիգրան Դադունց

Օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ հողային իրավահարաբերությունների կարգավորման պատմական զարգացումը

http://www.ysu.am/files/53-2021-1-4.pdf

38.                

2021
Տաթևիկ Սուջյան

ԳՈՐԾՆ ԸՍՏ ԷՈՒԹՅԱՆ ՉԼՈՒԾՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ԲԵԿԱՆԵԼՈՒ ՎՃՌԱԲԵԿ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Tatevik_Sujyan_61-67.pdf

39.                

2021
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՍՏԱՄԲՈՒԼԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ. ՎՏԱՆԳՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔ

http://www.ysu.am/files/02T_Davtyan.pdf

40.                

2021
ՎԱՀՐԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ԽԱՂԵՐ ԵՎ ԳՐԱԶ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/03V_Avetisyan-1640601402-.pdf

41.                

2021
Վահե Ենգիբարյան

ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ՝ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

http://www.ysu.am/files/Vahe_Engibaryan_84-95.pdf

42.                

2021
Սրեգեյ Մարաբյան

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ПОДСУДНОСТИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В НОВОМ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РА

http://www.ysu.am/files/Sergey_Marabyan_68-83.pdf

43.                

2021
Սոսե Բարսեղյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՄԱՆ ԱՐԳԵԼՔԻ ԵՐԱՇԽԻՔ

http://www.ysu.am/files/Sose_Barseghyan_35-43.pdf

44.                

2021
Սևակ Պողոսյան

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Sevak_Poghosyan_68_71.pdf

45.                

2021
Սերժիկ Ավետիսյան

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ ЛИЦ ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

http://www.ysu.am/files/Serjik_Avetisyan_50-54.pdf

46.                

2021
Սերժիկ Ավետիսյան

ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6956/6189

47.                

2021
Սերգեյ Մարաբյան

ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6954/6185

48.                

2021
Սամվել Դիլբանդյան

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА ПО НОВОМУ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РА

http://www.ysu.am/files/Samvel_Dilbandyan_35-42.pdf

49.                

2021
Սամվել Դիլբանդյան

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6848/6181

50.                

2021
Ռուբինա Պետրոսյան

ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ, ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԳՏՆՎՈՂ ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Rubina_Petrosyan_11_21.pdf

51.                

2021
Ռուբինա Պետրոսյան

ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ և ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ, ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԳՏՆՎՈՂ ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6007/5539

52.                

2021
Ռուբեն Մելիքյան

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ ИНСТИТУТА ЗАДЕРЖАНИЯ В ОБЩУЮ ЛОГИКУ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ НАД ОГРАНИЧЕНИЕМ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ПРАВА НА ЛИЧНУЮ СВОБОДУ

http://www.ysu.am/files/Ruben_Melikyan_104-109.pdf

53.                

2021
Ռուբեն Մելիքյան

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՁԵՐԲԱԿԱԼՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6957/6190

54.                

2021
Շուշաննա Ալեքսանյան

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСГРАНИЧНОСТИ СПОРА В КАЧЕСТВЕ НЕОБХОДИМОЙ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ПРАВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

http://www.ysu.am/files/Shushan_Aleksanyan_52-63.pdf

55.                

2021
Շուշաննա Ալեքսանյան

ՎԵՃԻ ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/7357/6615

56.                

2021
Նաիրա Արտաշեսյան

ՓՈԽՆԱԿ ՄԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ՀՀ-ՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Naira_Artashesyany_47_51.pdf

57.                

2021
Մարիամ Այվազյան

ԿԱՏԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Mariam_Ayvazyan_72-85.pdf

58.                

2021
Հայարփի Զարգարյան

ԵՐԵԽԱՅԻ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/Hayarpi_Zargaryan_44-51.pdf

59.                

2021
Կարեն Ավետիսյան

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈւԹՅՈւՆԸ

http://www.ysu.am/files/Karen_Avetisyan_31_37.pdf

60.                

2021
Լուսինե Թադևոսյան

ԲԱՑԱՌԻԿ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԴՐՄԱՄԲ ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/7319/6623

61.                

2021
Լիանա Եդիգարյան

ՊԱՏԻԺԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/Liana_Yedigaryan_14-22.pdf

62.                

2021
Լեոնիդ Գոլովկո

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԿՈՆՑԵՊՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄՆ-Ի ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6991/6180

63.                

2021
Դիլբանդյան

КОНТРОЛЬ НАД ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ КАК ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

http://www.ysu.am/files/Dilbandyan.pdf

64.                

2021
ԴԱՎԻԹ ՍԵՐՈԲՅԱՆ

ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿ

http://www.ysu.am/files/04D_Serobyan_A_Soghomonyan.pdf

65.                

2021
Դավիթ Մելքոնյան

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ДЕПОНАЦИИ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

http://www.ysu.am/files/Davit_Mekonyan_55-60.pdf

66.                

2021
Դավիթ Մելքոնյան

ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԳՈՒՅՔԻ ՎՐԱ ԿԱԼԱՆՔ ԴՆԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Davit_Melkonyan_5-13.pdf

67.                

2021
Դավիթ Մելքոնյան

ՑՈՒՑՄՈՒՆՔԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊՈՆԱՑՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6949/6183

68.                

2021
Գոհար Գրիգորյան

ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Gohar_Grigoryan_127-134.pdf

69.                

2021
Գևորգ Վիրաբյան

ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԸ ՈՐՊԵՍ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ-ԻՄԱՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/5613/5783

70.                

2021
ԳԵՎՈՐԳ ՎԻՐԱԲՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՆՈՐՄԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/05G_Virabyan.pdf

71.                

2021
ԳԵՎՈՐԳ ՎԻՐԱԲՅԱՆ

ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԸ ՈՐՊԵՍ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆԻՄԱՑԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑ

http://www.ysu.am/files/Gevorg_Virabyan_52_60.pdf

72.                

2021
Գագիկ Ղազինյան

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱԼՍՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6955/6179

73.                

2021
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ

http://www.ysu.am/files/Gevorg_Danielyan-1639162313-.pdf

74.                

2021
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՉԱՐԱՇԱՀՈՒՄԸ

http://www.ysu.am/files/01G_Danielyan-1640600731-.pdf

75.                

2021
Արփինե Սարգսյան

ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ ՊԱՏԺԻՑ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԱԶԱՏԵԼԻՍ

http://www.ysu.am/files/Arpine_Sargsyan_72_79.pdf

76.                

2021
Արսեն Մարտիրոսյան

ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ԽՄԲԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Arsen_Martirosyan_61_67.pdf

77.                

2021
Արսեն Մարտիրոսյան

ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ԽՄԲԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ և ԴԱՏԱՐԱՆՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6183/5784

78.                

2021
ԱՐՍԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/03A_Hovhannisyan-1653474173-.pdf

79.                

2021
ԱՐՍԵՆ ԹԱՎԱԴՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ. ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՈՒ՞Մ, ԹԵ՞ ՆՈՐ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/Arsen_Tavadyan_4-10.pdf

80.                

2021
Արուս Հայրապետյան

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/Arus_Hayrapetyan_64-71.pdf

81.                

2021
Արմեն Հովհաննիսյան
Առնոլդ Վարդանյան

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОДНОСТОРОННЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ИЛИ ДРУЖЕСТВЕННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПЕРЕСМОТРА ПО НОВЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

http://www.ysu.am/files/Hovhannisyan_Vardanyan_96-103.pdf

82.                

2021
ԱՐՄԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲՈՒՐԳ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԿԱՄ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼՈՒ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/03A_Hovhannisyan_L_Petrosyan.pdf

83.                

2021
Արթուր Վարդանյան

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԱՆԴԱՄԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

http://www.ysu.am/files/Artur_Vardanyan_22_30.pdf

84.                

2021
ԱՐԱ ԳԱԲՈՒԶՅԱՆ

ՄԵՂՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

http://www.ysu.am/files/02A_Gabuzyan.pdf

85.                

2021
Առնոլդ Վարդանյան, Արմեն Հովհաննիսյան

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ՝ ՄԻԱԿՈՂՄԱՆԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՈՎ ԲԱՑԱՌԻԿ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԻՄՔ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6950/6187

86.                

2021
ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏՈՂԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ) ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԵՐՈՒՄ (ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԵՎ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

http://www.ysu.am/files/Vardanyan_Begoyan_23-34.pdf

87.                

2021
Անի Միքայելյան

Ընդդատության կանոնների խախտման դատավարական հետևանքները հայցադիմումը վարույթ ընդունելու փուլում

http://www.ysu.am/files/53-2021-1-11.pdf

88.                

2021
Անի Դանիելյան

ԳԱՂՏՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ

http://www.ysu.am/files/Ani_Danielyan_110-123.pdf

89.                

2021
Ալեքսանդր Սոլովյով

ՔՆՆԻՉԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐՈԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿԱՆԽՈՐՈՇՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6905/6178

90.                

2021
Ալեքսանդր Նազարով

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄԻՆՉԴԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/6904/6182

91.                

2021
Лусине Тадевосян

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЛОГА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В АРМЕНИИ И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПОД ЗАЛОГ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

http://www.ysu.am/files/Lusine_Tadevosyan_135-139.pdf

92.                

2021
Леонид Головко

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ VS ЦИФРОВИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: СОВМЕСТИМЫ ЛИ КОНЦЕПЦИИ В КОНТЕКСТЕ НОВЕЙШЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США?

http://www.ysu.am/files/Leonid_Golovko_23-34.pdf

93.                

2021
Гагик Казинян

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СУДЕБНЫХ СЛУШАНИЙ СОГЛАСНО НОВОМУ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ РА

http://www.ysu.am/files/Gagik_Ghazinyan_16-22.pdf

94.                

2021
Виноградов, Ларичев

НАРОДОВЛАСТИЕ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ

 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

95.                

2021
Александр Соловьёв

ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КВАЛИФИКАЦИЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ

http://www.ysu.am/files/Aleksandr_Solovev_9-15.pdf

96.                

2021
Александр Назаров

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДОСУДЕБНОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ

http://www.ysu.am/files/Aleksandr_Nazarov_43-49.pdf

97.                

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ОРГАНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

http://www.ysu.am/files/EEK_2021_T_Markosyan_A_Santrosyan.pdf

98.                

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ՇՓՈԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Markosyan_Aleksanyan_95-108.pdf

99.                

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԳՐԱՎՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/T_Markosyan_gravov_apahovvac_pahanjner__snankutyan.pdf

100.            

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/T_Markosyan_A_Santrosyan.pdf

101.            

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Datakan_3_4_2021_T_Markosyan_M_Markosyan.pdf

102.            

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

Կատարողական թերթի ինստիտուտն արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքի համատեքստում

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Markosyan-53-2021-1-1.pdf

103.            

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ «ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ» ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Banber_5_2021_T_Markosyan_A_Santrosyan.pdf

104.            

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/T.Markosyan_Datakan_11-12-2021.pdf

105.            

2021 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/05T_Markosyan_S_Ghimoyan.pdf

106.            

2021 ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ

ԳՈՐԾԻ ՓԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ Ի ՊԱՇՏՈՆԵ ՊԱՐԶՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ («EX OFFICIO») ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Tigran_Khachikyan_109-117.pdf

107.            

2021 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Markosyan-53-2021-1-1.pdf

108.            

2021

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2021 № 1 (34)

http://ysu.am/science/hy/1628244228

109.            

2021

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2021 № 2 (35)

http://ysu.am/science/hy/1640600367

110.            

2021

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2021/03/53-2021-1.pdf

111.            

2021

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2021/06/54-2021-2.pdf

112.            

2021

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2021/12/55-2021-3-9.pdf

113.            

2021

ԲԱՆԲԵՐ

https://www.eiu.am/wp-content/uploads/2021/08/banber-2021-01.pdf

114.            

2021

ԲԱՆԲԵՐ

https://www.eiu.am/wp-content/uploads/2022/01/banber-2021-02.pdf

115.            

2021

Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը․ Առաջարկվող առանցքային փոփոխությունների վերլուծություն

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/6ed729861959c048367906-%D4%B8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D6%85%D6%80%D5%A5%D5%B6%D5%BD%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84-2021-03-16-edited.pdf

116.            

2021

Մինչդատական քրեական վարույթի վերաբերյալ գործերով մասնագիտացված դատավորների ներդրումը Հայաստանում․ խնդիրներն ու ռիսկերը

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/f9d550bf208e2386b123%D4%B4%D4%B1%D5%8F%D4%B1%D5%8E%D5%88%D5%90%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%BB%D5%86%D4%B5%D5%90%D4%B4%D5%90%D5%88%D5%92%D5%84%D4%B8%D5%80%D4%B1%D5%85%D4%B1%D5%8D%D5%8F%D4%B1%D5%86%D5%88%D5%92%D5%84.pdf

117.            

2020
Օլիմպիա Գեղամյան

ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Olimpia_Geghamyan.pdf

118.            

2020
Օլիմպիա Գեղամյան

ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4241/4292

119.            

2020
Քրիստինե Գաբուզյան

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵԳԱՏՈՐ ԵՎ ՎԻՆԴԻԿԱՑԻՈՆ ՀԱՅՑԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.019-031/4207

120.            

2020
Քրիստինե Գաբուզյան

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Kristine_Gabuzyan.pdf

121.            

2020
ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

SOME ISSUES OF YOUTH CRIME PREVENTION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/02T_Simonyan_e.pdf

122.            

2020
Տիգրան Ղազարյան

ԴԱՏԱԽԱԶԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ, ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4229/4298

123.            

2020
Տաթևիկ Սուջյան

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԵՐԵԽԱՅԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՇԱՀԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/17law_gitajoxov_2019.pdf

124.            

2020
Տաթևիկ Դավթյան

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/7law_gitajoxov_2019.pdf

125.            

2020
Տաթևիկ Գևորգյան

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԲԱՂԿԱՑԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՈՒՄԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.091-094/4266

126.            

2020
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ. ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱԳԱՆՔ

http://www.ysu.am/files/03T_Davtyan.pdf

127.            

2020
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ ՍՏԱՑԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/03T_Davtyan-1609242669-.pdf

128.            

2020
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/7law_gitajoxov_2019.pdf

129.            

2020
Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.16_No.2_20/Poghosyan_Sargsyan.pdf

130.            

2020
Վարդան Պողոսյան
Նորա Սարգսյան

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Poghosyan_Sargsyan.pdf

131.            

2020
Վարդան Պողոսյան
Նորա Սարգսյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ՄԱՍ 1)

http://www.ysu.am/files/Vardan_Poghosyan_&_Nora_Sargsyan.pdf

132.            

2020
Վարդան Պողոսյան
Նորա Սարգսյան

Սահմանադրության անմիջական գործողությունը և նորմերի կիրառման աստիճանակարգությունը սահմանադրության գերակայության համատեքստում (մաս 2)

http://www.ysu.am/files/Poghosyan_Sargsyan-1609151376-.pdf

133.            

2020
Վարազդատ Սուքիասյան

ԳԱՂՏՆԻՔԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.081-090/4265

134.            

2020
Վահե Ենգիբարյան

ՑՈՒՑՄՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՓՈՒԼԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ Ն ՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՐՑԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱԿՏԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/16-1599634022-.pdf

135.            

2020
ՎԱՀԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

К ВОПРОСУ О СТАДИЯХ ЭВОЛЮЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

http://www.ysu.am/files/02V_Gevorgyan_r.pdf

136.            

2020
Սևակ Պողոսյան

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Sevak_Poghosyan_86-89.pdf

137.            

2020
Սերգեյ Միրզոյան

ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ՄԻԿՐՈԼՈԳԻԱՅԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4233/4295

138.            

2020
Սերգեյ Մեղրյան

ԱՊԱՑՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Apacucum.pdf

139.            

2020
ՍԱՅԱԴ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/3law_gitajoxov_2019.pdf

140.            

2020
ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/2law_gitajoxov_2019.pdf

141.            

2020
Սամվել Դիլբանդյան

ԳԱՂՏՆԻ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

http://www.ysu.am/files/15law_gitajoxov_2019.pdf

142.            

2020
Նորայր Բալայան

ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4245/4290

143.            

2020
Նորա Սարգսյան, Վարդան Պողոսյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ՄԱՍ 2)

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.004-018/4203

144.            

2020
ՆՈՐԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԵՂԾ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՂԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

http://www.ysu.am/files/8law_gitajoxov_2019.pdf

145.            

2020
Նորա Կարապետյան

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿԵՂԾ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԵՂԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

http://www.ysu.am/files/8law_gitajoxov_2019.pdf

146.            

2020
Նելլի Հարությունյան

ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Nelli_Harutyunyan_90-96.pdf

147.            

2020
ՆԱՐԻՆԵ ԴԱՎԹՅԱՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԷՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/6law_gitajoxov_2019.pdf

148.            

2020
Նարինե Ավագյան

ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ РЕПУТАЦИИ (GOODWILL) ТОВАРНОГО ЗНАКА

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/5417/5173

149.            

2020
ՆԱՐԻՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՀԱՄԲԱՎԻ (GOODWILL) ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Narine%20_Avagyan.pdf

150.            

2020
Հովսեփ Բեդևյան

ՎԿԱՅԻ՝ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼՈՒՑ ԱԶԱՏՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Bedevyan_2020.pdf

151.            

2020
Հովսեփ Բեդևյան

ՎԿԱՅԻ՝ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ՏԱԼՈՒՑ ԱԶԱՏՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4242/4291

152.            

2020
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ

Անչափահաս դատապարտյալներ. Քրեակատարողական ասպեկտ

http://www.ysu.am/files/Harutyun_Khachikyan.pdf

153.            

2020
Հարություն Խաչիկյան

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐ.ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.063-070/4268

154.            

2020
ԿԱՐԵՆ ԱՄԻՐՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/4law_gitajoxov_2019.pdf

155.            

2020
Լուսինե Սուլեյմանյան

«ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ»

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2021/01/%D4%BC%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%AB%D5%B6%D5%A5-%D5%8D%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%A5%D5%B5%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%C2%AB%D4%B7%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8%C2%BB-%D6%84%D6%80%D5%A5%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf

156.            

2020
Լիլիթ Պետրոսյան

«EX OFFICIO» ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.048-056/4243

157.            

2020
ԺԵՆՅԱ
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/11law_gitajoxov_2019.pdf

158.            

2020
Թաթուլ Մանասերյան

ԳՆԱՃԻ ԶՍՊՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԻՄՔԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4249/4289

159.            

2020
Էմիլյա Աբրահամյան

ՊԱՏԺԻ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.071-080/4205

160.            

2020
Դավիթ Զիլֆիմյան

ԻՐԱՎԱՊԱՀ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՆԱԽԿԻՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑՆ ԱԶԱՏԱԶՐԿՄԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՎԱԾՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4237/4294

161.            

2020
Գրիգոր Չոբանյան

ԱԶԳԱՅՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆԱԶՐԿՈՒՄ. ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

http://www.ysu.am/files/05G_Chobanyan.pdf

162.            

2020
Գրիգոր Չոբանյան

ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4240/4293

163.            

2020
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿՈԼԻԶԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲԱՑԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/1law_gitajoxov_2019.pdf

164.            

2020
ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀՀ-ՈՒՄ IN REM ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՐՈՇ ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ ՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/04A_Hovhannisyan_M_Grigoryan.pdf

165.            

2020
Արտակ Ղազարյան

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԻ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆԵՐԴՐՎՈՂ ՄՈԴԵԼԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

http://www.ysu.am/files/Artak_Ghazaryan_76-85.pdf

166.            

2020
Արտակ Հովհաննիսյան

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.102-107/4267

167.            

2020
Արտակ Հովհաննիսյան

ՕՊԵՐԱՏԻՎ-ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4339/4206

168.            

2020
Արսեն Մարտիրոսյան

ՎԵՐԱԴԱՍ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՍԿՈՂ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ "ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ" ԴԵՄ ՔՆՆԻՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԱՌԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՈՐՈՇ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.095-101/4288

169.            

2020
Արմենուհի Չիֆլիկյան

ԱՆՁԻ ՊԱՏՎԻ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ և ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՄԲԱՎԻ ԱՐԱՏԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ՆՍԵՄԱՑՈՒՄԸ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ

http://www.ysu.am/files/9law_gitajoxov_2019.pdf

170.            

2020
Արմեն Զաքարյան

ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4232/4296

171.            

2020
ԱՐՄԵՆ ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՄԱՐԴՈՒ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/5law_gitajoxov_2019.pdf

172.            

2020
Արթուր Վարդանյան

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.032-040/4241

173.            

2020
Արթուր Վարդանյան

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՑՈՒՑԱԲԵՐՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4231/4297

174.            

2020
Առնոլդ Վարդանյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՁԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵՂԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/4224/4299

175.            

2020
Աշխեն Սողոմոնյան

ՆՏԵՍԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

http://www.ysu.am/files/Ashkhen_Soghomonyan.pdf

176.            

2020
Աշխեն Սողոմոնյան

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/5115/5181

177.            

2020
Աշխեն Սողոմոնյան

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄԱՎՈՐ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐԸ

 

https://journals.ysu.am/index.php/state-and-law/article/view/Vol.87_2020_pp.041-047/4242

178.            

2020
Անի Միքայելյան

ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՎԵՃԵՐՈՎ ԳՈՐԾԵՐԻ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/14law_gitajoxov_2019.pdf

179.            

2020
Անի Միքայելյան

Միմյանց հետ կապված գործերի ընդդատությունը որպես տարածքային ընդդատության ինքնուրույն տեսակ

http://www.ysu.am/files/118.pdf

180.            

2020
Անահիտ Մանասյան
Տիգրան Մարկոսյան

ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Anahit_Manassyan_Tigran_Markosyan.pdf

181.            

2020
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

CONSTITUTIONAL STABILITY AS AN IMPORTANT PREREQUISITE FOR STABLE DEMOCRACY

http://www.ysu.am/files/Menagrutyun_Anahit_Manasyan1.pdf

182.            

2020
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Anahit_Manassyan_Tigran_Markosyan.pdf

183.            

2020
Максим Черехович

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОСУЖДЕННЫМИ: ПСИХОТЕРАПИЯ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ?

http://www.ysu.am/files/Maksim_Cherekhovich_97-113.pdf

184.            

2020
Ирина Филипова

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/04/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.pdf

185.            

2020
Борис Осипян


КРИТЕРИИ ПРАВОМЕРНОГО ТОЛКОВАНИЯ, КОНКРЕТИЗАЦИИ И ЕДИНООБРАЗНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ПРАВОПОЛОЖЕНИЙ

 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/08/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD-%E2%80%93-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf

186.            

2020
Аида Искоян

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА СО СМЕЖНЫМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

http://www.ysu.am/files/13law_gitajoxov_2019.pdf

187.            

2020
 Սերգեյ Մեղրյան
Տաթևիկ Սարուխանյան

ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Sarukhanyan.pdf

188.            

2020
 Սերգեյ Մեղրյան
 Տիգրան Մարկոսյան
Էլինա Գեղամյան

«ՊԱՐՏԱԴԻՐ» ՀԱԿԸՆԴԴԵՄ ՀԱՅՑԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈԻԹՅՈԻՆՈւՄ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Markosyan_Geghamyan.pdf

189.            

2020
 Սերգեյ Մեղրյան

ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Sergey_Meghryan-1583913778-.pdf

190.            

2020 ՕԼԻՄՊԻԱ ԳԵՂԱՄՅԱՆ

ԲՆԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Olimpia_Geghamyan.pdf

191.            

2020 ՕԼԻՄՊԻԱ ԳԵՂԱՄՅԱՆ

ԿԼԻՄԱՅԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/06O_Geghamyan-1609243344-.pdf

192.            

2020 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

«Պարտադիր» հակընդդեմ հայցի ինստիտուտի իրավական բնույթը և գոյաբանական հիմքերը քաղաքացիական դատավարությունում

http://www.ysu.am/files/51-2020-2-1.pdf

193.            

2020 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

«ՊԱՐՏԱԴԻՐ» ՀԱԿԸՆԴԴԵՄ ՀԱՅՑԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈԻԹՅՈԻՆՈւՄ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Markosyan_Geghamyan.pdf

194.            

2020 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/2020-03-04.pdf

195.            

2020 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐՈՎ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Markosyan_2020.pdf

196.            

2020 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

Դատական ծախսերը քաղաքացիական դատավարությունում

http://www.ysu.am/files/T_Markosyan_datakan_tsaxser.pdf

197.            

2020 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Anahit_Manassyan_Tigran_Markosyan.pdf

198.            

2020 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ԿԱՆԽԱՄՏԱԾՎԱԾ ՍՆԱՆԿՈւԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈւԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Artsakh.pdf

199.            

2020 ՎԱՐԴՈՒՇ ԵՍԱՅԱՆ

ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/05V_Yesayan.pdf

200.            

2020 ՎԱՐԴՈՒՇ ԵՍԱՅԱՆ

ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Vardush_Esayan_70-75.pdf

201.            

2020 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

«ՊԱՐՏԱԴԻՐ» ՀԱԿԸՆԴԴԵՄ ՀԱՅՑԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ԳՈՅԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ՔՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/51-2020-2-1.pdf

202.            

2020 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

«ՊԱՐՏԱԴԻՐ» ՀԱԿԸՆԴԴԵՄ ՀԱՅՑԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈԻԹՅՈԻՆՈւՄ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Markosyan_Geghamyan.pdf

203.            

2020 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ԱՊԱՑՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Apacucum.pdf

204.            

2020 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐՈՎ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Markosyan_2020.pdf

205.            

2020 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ԱՌԱՋԻՆ ԱՏՅԱՆԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Sergey_Meghryan-1583913778-.pdf

206.            

2020 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Hayci_apah.pdf

207.            

2020 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Meghryan_Sarukhanyan.pdf

208.            

2020 ԱՇԽԵՆ ՂԱՐՍԼՅԱՆ

ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Ashkhen_Gharslyan_62-69.pdf

209.            

2020

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2020 № 1 (31)

http://ysu.am/science/hy/1593416084

210.            

2020

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2020 № 2 (32)

http://ysu.am/science/hy/1603711014

211.            

2020

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2020 № 3 (33)

http://ysu.am/science/hy/1609241816

212.            

2020

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2020/03/50-2020-1.pdf

213.            

2020

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2020/05/51-2020-2.pdf

214.            

2020

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2020/10/52-2020-3.pdf

215.            

2020

ԲԱՆԲԵՐ

https://www.eiu.am/wp-content/uploads/2022/03/1.-eiu_bulletin-2020-01.pdf

216.            

2020

ԲԱՆԲԵՐ

https://www.eiu.am/wp-content/uploads/2021/04/banber-2020-02_all.pdf

217.            

2020

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

https://eua.am/wp-content/uploads/2020/08/girq-111.pdf?fbclid=IwAR1Db-5R3h1nmANkyjsxErVEEro0oXQcUBAoAO335clnIYUDSwqKuDV5J6M

218.            

2020

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

https://eua.am/wp-content/uploads/2020/08/girq-111.pdf?fbclid=IwAR0-qofPmwNQim7-vW_cc1GPhXtFV-Zd0kt5WMvBTIpIUfPpPkU3GqZ9Nfc

219.            

2020

Եվրոպայի Խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմնի՝ ԳՐԵԿՈ-ի 2019թ․ զեկույցի տվյալները Հայաստանի մասով և ընդհանուր գնահատականների համեմատությունը ԱԼԳ մյուս երկրների հետ

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/f233dec5144e810f2e55%D4%B3%D6%80%D5%A5%D5%AF%D5%B8.pdf

220.            

2020

Կարծիքի արտահայտման ազատությունը և «ատելության խոսքը»․ Հայաստանի օրենսդրության և միջազգային փորձի վերլուծություն

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/bd4a52d50a4e1003917006-%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%AE%D5%AB%D6%84%D5%AB%D4%B1%D6%80%D5%BF%D4%B1%D5%A6%D5%A1%D5%BF-2020-05-21PDF.pdf

221.            

2020

Հակակոռուպցիոն դատարաններ․ Հայաստանում առաջարկվող ձևաչափն ու այլ երկրների փորձը

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/6bd15a5da78f3e74b06506-%D5%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%BA%D6%81%D5%AB%D5%B8%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80.pdf

222.            

2020

Նոր կորոնավիրուսային հիվանդությունը (COVID-19) և մարդու հիմնական իրավունքներին նետված մարտահրավերը

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/17bfcce20caee06a4793human_right_v_covid19_article_published_17.07.2020.pdf

223.            

2020

Նոր կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված միջոցառումները արդարադատության ոլորտում․ միջազգային փորձն ու Հայաստանը

 

https://www.luys.am/img/artpic/small/088927d04696523ea439Covid-19_legal.pdf

224.            

2019
Տիգրան Մարկոսյան

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/19Tigran_Markosyan.pdf

225.            

2019
ՏԱՐՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

THE EVOLUTION OF THE PRINCIPLE OF SELF-DETERMINATION AND THE ICJ ADVISORY OPINION ON THE DECLARATION OF INDEPENDENCE OF KOSOVO

http://www.ysu.am/files/Taron_Simonyan_2019-1.pdf

226.            

2019
ՎԻԿՏՈՐՅԱ ՕՀԱՆՅԱՆ

ՑԱՆԿԱԼԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ․ՓԱՓՈՒԿ ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ (NUDGE THEORY) ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/5Victoria_Ohanyan.pdf

227.            

2019
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱԶԻՍԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/05V_Ayvazyan-1577272956-.pdf

228.            

2019
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈԻԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/6Vardan_Ayvazyan-1558690240-.pdf

229.            

2019
Վարդան Այվազյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈԻԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/6Vardan_Ayvazyan-1558690240-.pdf

230.            

2019
ՎԱՀՐԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/07V_Avetisyan.pdf

231.            

2019
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/08V_Hovhannisyan.pdf

232.            

2019
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳ

http://www.ysu.am/files/16Vahe_Hovhannisyan.pdf

233.            

2019
Վահե Հովհաննիսյան

ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳ

http://www.ysu.am/files/16Vahe_Hovhannisyan.pdf

234.            

2019
Վահե Ենգիբարյան

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

http://www.ysu.am/files/30Vahe_Yengibaryan.pdf

235.            

2019
Սոնա Թևանյան

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕԲՅԵԿՏ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D5%8D%D5%B8%D5%B6%D5%A1-%D4%B9%D6%87%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B7%D5%AC%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%A1%D5%A7%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D6%85%D5%A2%D5%B5%D5%A5%D5%AF%D5%BF.pdf

236.            

2019
ՍՈՆԱ ԹԵՎԱՆՅԱՆ

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՕԲՅԵԿՏ

http://www.ysu.am/files/15Sona_Tevanyan.pdf

237.            

2019
Սիրո Ամիրխանյան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/04S_Amirkhanyan.pdf

238.            

2019
Սերգեյ Մեղրյան

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ (ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ)

http://www.ysu.am/files/17Sergey_Meghryan.pdf

239.            

2019
Սերգեյ Մեղրյան

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ (գիտագործնական մեկնաբանություն)

http://www.ysu.am/files/Parz_yntac.pdf

240.            

2019
Սերգեյ Մարաբյան

ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼԵԼԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԵՌԱԿԱ (ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ) ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ, ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

http://www.ysu.am/files/29Sergey_Marabyan.pdf

241.            

2019
Սերգեյ Մարաբյան

ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻՆ ՁԵՐԲԱԿԱԼԵԼԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԵՌԱԿԱ (ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ) ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ, ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/29Sergey_Marabyan-1.pdf

242.            

2019
ՍԱՅԱԴ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/12Sayad_Badalyan.pdf

243.            

2019
Սայադ Բադալյան

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/12Sayad_Badalyan.pdf

244.            

2019
ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ

http://www.ysu.am/files/8Samvel_Muradyan.pdf

245.            

2019
Սամվել Մուրադյան

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ

http://www.ysu.am/files/8Samvel_Muradyan.pdf

246.            

2019
Սամվել Դիլբանդյան

ПУТИ РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

http://www.ysu.am/files/S.Dilbandyan_hodvac_Saransk.pdf

247.            

2019
Սամվել Դիլբանդյան

ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԱՆԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/28Samvel_Dilbandyan.pdf

248.            

2019
Սամվել Դիլբանդյան

ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԱՆԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D5%8D%D5%A1%D5%B4%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D4%B4%D5%AB%D5%AC%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%86%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%AC%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%B6%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%AC%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8.pdf

249.            

2019
Ռոզա Աբաջյան

«ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ» ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐՆԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ (1918-1926 ԹԹ.)

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D5%8C%D5%B8%D5%A6%D5%A1-%D4%B1%D5%A2%D5%A1%D5%BB%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%C2%AB%D5%8D%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%B4%D5%B8%D5%AF%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%A1%D5%B5%D5%AB%C2%BB-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%81%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A8-%D6%87-%D5%A1%D5%B6%D5%B4%D5%AB%D5%BB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%AB%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B1%D6%87%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D6%80%D6%81%D5%A8.pdf

250.            

2019
Նելլի Աղաբաբյան

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՏՈՒԺՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/31Nelly_Aghababyan.pdf

251.            

2019
Հովսեփ Բեդևյան

ՊԱՐՏԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՀԱՅՑԵՐՈՎ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ԲԵՌԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Hovsep_Bedevyan_2(84-85).pdf

252.            

2019
Հեղինե Գրիգորյան

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՀՀ-ՈՒՄ․ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/21Heghine_Grigoryan.pdf

253.            

2019
Հեղինե Գրիգորյան

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՀՀ-ՈՒՄ․ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D5%80%D5%A5%D5%B2%D5%AB%D5%B6%D5%A5-%D4%B3%D6%80%D5%AB%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8B%D6%80%D6%85%D5%A3%D5%BF%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%AC%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D5%B6%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%BF%D5%A8-%D5%80%D5%80-%D5%B8%D6%82%D5%B4.-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D6%87-%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80.pdf

254.            

2019
ՀԱՍՄԻԿ ԵՆԳՈՅԱՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՂՈՔԸ ՔՆՆՈՂ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Yengoyan_Nalchajyan_2019-1.pdf

255.            

2019
ՀԱՍՄԻԿ ԵՆԳՈՅԱՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԵՐԱՀՍԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԺԱՄԿԵՏԱՆՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ԶՐԿԵԼՈՒ ՀԻՄՔ

http://www.ysu.am/files/11Hasmik_Yengoyan.pdf

256.            

2019
ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/4Hayk_Martirosyan.pdf

257.            

2019
ՀԱՅԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՔՆՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

http://www.ysu.am/files/1-Hayk_Martirosyan.pdf

258.            

2019
Հայկ Մարտիրոսյան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՔՆՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

http://www.ysu.am/files/1-Hayk_Martirosyan.pdf

259.            

2019
Հայկ Մարտիրոսյան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF-%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%B8%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf

260.            

2019
ԿԱՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ՊԱՏՇԱՃ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՐԺԵՔԸ

http://www.ysu.am/files/10Karen_Hakobyan.pdf

261.            

2019
Կարեն Հակոբյան

ՊԱՏՇԱՃ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՐԺԵՔԸ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D4%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B6-%D5%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D5%A2%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8A%D5%A1%D5%BF%D5%B7%D5%A1%D5%B3-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B9%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%A5%D6%84%D5%A8.pdf

262.            

2019
ԿԱՐԵՆ ԱՄԻՐՅԱՆ

NATURE OF RELATIONS BETWEEN THE CONSTITUTIONAL COURT AND LEGISLATIVE AUTHORITY IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/4_Karen_Amiryan.pdf

263.            

2019
ԿԱՐԵՆ ԱՄԻՐՅԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/3Karen_Amiryan.pdf

264.            

2019
ԿԱՐԵՆ ԱՄԻՐՅԱՆ

ՎԼԱԴԻԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆՑԻ (1938-2005) ԿՅԱՆՔՆ ՈՒ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/01K_Amiryan.pdf

265.            

2019
ԺԵՆՅԱ
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՑԻԴԻՎԻ ԵՎ ԴԱՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/26Zhenya_Stepanyan.pdf

266.            

2019
Ժենյա Ստեփանյան

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՑԻԴԻՎԻ ԵՎ ԴԱՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/26Zhenya_Stepanyan.pdf

267.            

2019
Ժենյա Ստեփանյան

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵՑԻԴԻՎԻ ԵՎ ԴԱՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D4%BA%D5%A5%D5%B6%D5%B5%D5%A1-%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%80%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BC%D5%A5%D6%81%D5%AB%D5%A4%D5%AB%D5%BE%D5%AB.pdf

268.            

2019
Գրիգոր Չոբանյան

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/07G_Chobanyan.pdf

269.            

2019
Գոհար Հակոբյան

ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԱՆՑ ԴԵՄ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

http://www.ysu.am/files/27Gohar_Hakobyan.pdf

270.            

2019
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ԵՐԵԽԱՅԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/9Gevorg_Danielyan.pdf

271.            

2019
ԱՐՍԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՀԱԿԱՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/13Arsen_Hovhannisyan.pdf

272.            

2019
Արմենուհի Չիֆլիկյան

ՎԻՐԱՎՈՐԱՆՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

http://www.ysu.am/files/14Armenuhi_Chiflikyan.pdf

273.            

2019
ԱՐՄԵՆ ՀԱՅԿՅԱՆՑ

ՉՃԱՆԱՉՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ՈՒ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ (միջազգային մասնավոր-իրավական հիմնախնդիրներ)

http://www.ysu.am/files/03A_Haykyants.pdf

274.            

2019
Արման Սարգսյան

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՆՈՐՄԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/32Arman_Sargsyan.pdf

275.            

2019
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ. ԺՈՂՈՎՐԴԻ՞, ԹԵ՞ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱ

http://www.ysu.am/files/02A_Vagharshyan-1577272023-.pdf

276.            

2019
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/1Artur_Vagharshyan-1558690788-.pdf

277.            

2019
Արթուր Վաղարշյան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/1Artur_Vagharshyan-1558690788-.pdf

278.            

2019
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

ՈՂՈՎՐԴԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՈՏՆՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՀ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԴՐԱՆՑ ԱՄՐԱԳՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/01A_Vagharshyan-1571914353-.pdf

279.            

2019
Ավետիք Հարությունյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՐԺԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/06/%D4%B1%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D6%84-%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8D%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%AA%D5%A5%D5%A2%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%B8%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%A6%D5%B8%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B4%D5%A2-%D5%A6%D5%A2%D5%A1%D5%B2%D5%BE%D5%B8%D5%B2-%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%B2%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf

280.            

2019
ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ

ԲԼԱՆԿԵՏԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐՈՎ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/25Anna_Vardapetyan.pdf

281.            

2019
ԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ

ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՐԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԳՈՐԾՈՂ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ և ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/10law_gitajoxov_2019.pdf

282.            

2019
ԱՆՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԿԱՄ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/24.Anna_Margaryan.pdf

283.            

2019
Աննա Մարգարյան

ԸՆԿԵՐԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԿԱՄ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/24.Anna_Margaryan.pdf

284.            

2019
ԱՆՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ՏԱՐԻՔԸ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼ

http://www.ysu.am/files/05A_Margaryan-1571915681-.pdf

285.            

2019
Անի Միքայելյան

ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/23-1651473987-.pdf

286.            

2019
Անահտ Մանասյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%BF-%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8D%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D6%83%D5%B8%D6%83%D5%B8%D5%AD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B3%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8.pdf

287.            

2019
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/01A_Manasyan-1558686627-.pdf

288.            

2019
Անահիտ Մանասյան

Սահմանադրական կայունությունը՝ որպես կայուն ժողովրդավարության կարևորագույն գրավական

http://www.ysu.am/files/Menagrutyun_Anahit_Manasyan.pdf

289.            

2019
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/7Anahit_Manasyan-1558690138-.pdf

290.            

2019
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

http://www.ysu.am/files/Anahit_Manasyan_2019-1.pdf

291.            

2019
Անահիտ Մանասյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱՑՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԵՐԱՇԽԻՔ

http://www.ysu.am/files/Anahit_Manasyan_2019-1.pdf

292.            

2019
ԱԼՎԱՐԴ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/2Alvard_Alexanyan.pdf

293.            

2019
Աիդա Իսկոյան

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

http://www.ysu.am/files/18Aida_Iskoyan.pdf

294.            

2019
Ա.Ռ. Տիգրանյան

ՌԵՍՏԻՏՈՒՑԻԱ՝ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ, ԹԵ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D4%B1.-%D5%8C.-%D5%8F%D5%AB%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8C%D5%A5%D5%BD%D5%BF%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%9D-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB%D5%9E-%D5%A9%D5%A5%D5%9E-%D6%83%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB-%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%B7%D5%BF%D5%BA%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf

295.            

2019
Владислав Седнев

НА ПУТИ К НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ

 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/02/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D0%9D%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8-%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

296.            

2019
Аида Искоян

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%89-%D0%90%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%8F%D0%BD.pdf

297.            

2019 ՕԼԻՄՊԻԱ ԳԵՂԱՄՅԱՆ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆ ՈՒ ԱՌԿԱ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/20Olympia_Geghamyan.pdf

298.            

2019 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/19Tigran_Markosyan.pdf

299.            

2019 ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԻՐԱՎԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԳՈՐԾԻ ՓԱՍՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ Ի ՊԱՇՏՈՆԵ ՊԱՐԶՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/22Tigran_Khachikyan.pdf

300.            

2019 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ (ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ)

http://www.ysu.am/files/17Sergey_Meghryan.pdf

301.            

2019 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Parz_yntac.pdf

302.            

2019 ԱՇԽԵՆ ՂԱՐՍԼՅԱՆ

ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/23Ashkhen_Gharslyan.pdf

303.            

2019 - 2021

Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի = Bulletin of Academy of Justice = Вестник Академии юстиции / Հիմն. և հրատ.՝ ՀՀ արդարադատության ակադեմիա; Գլխավոր խմբ.՝ Առաքելյան Սերգեյ.

http://tert.nla.am/mamul/Academyofjustice2019/Table.html

 

304.            

2019 - 2020

Գործք : Իրավատեղեկատվական ամսագիր / Գլխավոր խմբ.՝ Արթուր Սարգսյան.

http://tert.nla.am/mamul/Gorcq2010/Table.html

 

305.            

2019 - 2020

Դատական փորձաքննության և քրեագիտության հայկական հանդես = Армянский журнал судебной экспертизы и криминалистики = Armenian Journal of Forensic Expertise and Criminalistics / Գլխավոր խմբ.՝ Ա.Ն. Հովսեփյան; ՀՀ ԳԱԱ; Փորձաքննությունների ազգային բյուրո.

http://tert.nla.am/mamul/Datakan2019/Table.html

 

306.            

2019

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2019 № 1 (28)

http://ysu.am/science/hy/1558686199

307.            

2019

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2019 № 2 (29)

http://ysu.am/science/hy/1571913935

308.            

2019

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2019 № 3 (30)

http://ysu.am/science/hy/1577270970

309.            

2019

Конкурентное право в Евразийском экономическом союзе
Մրցակցության օրենքը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ (ուսումնական ձեռնարկ)

http://www.competition.am/uploads/resources/usumnakan_dzernark_2019.pdf

310.            

2019

ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА ЛИЧНУЮ СВОБОДУ И ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ВМ ЕШ АТЕЛЬСТВА

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%97-%D0%9E%D0%A2-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90-%D0%9D%D0%90-%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%A3%D0%AE-%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%94%D0%A3-%D0%98-%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%AB-%D0%A3%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A8%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90.pdf

311.            

2019

ПАССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ): ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА ИЛИ ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%95-%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-%D0%91%D0%95%D0%97%D0%94%D0%95%D0%99%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%98%D0%95.pdf

312.            

2019

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

313.            

2019

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2019/03/47-2019-1.pdf

314.            

2019

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2019/07/48-2019-2.pdf

315.            

2019

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2019/11/49-2019-3.pdf

316.            

2019

ԲԱՆԲԵՐ

https://drive.google.com/file/d/1a2TEGcOpSu6x64U2f5t6xSMd8NH7b2_w/view

317.            

2019

ԲԱՆԲԵՐ

https://www.eiu.am/wp-content/uploads/2021/04/1-1-pb.pdf

318.            

2019

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու

http://www.ysu.am/files/Iravagitutyan_aspirantner-2019.pdf

319.            

2019

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 1(3) - 2019

http://www.ysu.am/files/law_gitajoxov_2019.pdf

320.            

2019

Ի­ՐԱ­ՎՈՒՆ­ՔԻ ՍԿԶ­ԲՈՒՆՔ­ՆԵ­ՐԻ ԱՐ­ՏԱ­ՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԳԱՅԻՆ ԿՈ­ԼԻ­ԶԻ­Ա­ՆԵ­ՐԸ ԵՎ ՆԵՐ­ՀԱ­ՄԱ­ԿԱՐ­ԳԱՅԻՆ ԿՈՆՖ­ԼԻԿՏ­ՆԵ­ՐԸ«ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D4%BB%D5%90%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%BD%D5%AF%D5%A6%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6.pdf

321.            

2018
Տիգրան Սիմոնյան

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОПРАВОВЫЕ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ МОЛОДЕЖИ

http://www.ysu.am/files/17Tigran_Simonyan.pdf

322.            

2018
Տիգրան Խաչիկյան

ԵԱՏՄ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/30Tigran_Khachikyan.pdf

323.            

2018
ՏԱՐՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

CONTROLLED REALITY AND THE FICTION OF FREEDOM: SYNERGY ALGORITHMS

http://www.ysu.am/files/2_Taron_Simonyan.pdf

324.            

2018
ՏԱՐՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ XXI ԴԱՐՈՒՄ. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ysu.am/files/3Taron_Simonyan.pdf

325.            

2018
ՏԱՐՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ՑԻՎԻԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/07T_Simonyan.pdf

326.            

2018
Տաթևիկ Սուջյան

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳԱՂՏՆԻ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՑՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/20Tatevik_Sujyan.pdf

327.            

2018
ՏԱԹԵՎԻԿ ԴԱՎԹՅԱՆ

PROMOTING A PRO BONO CULTURE IN ARMENIA’S LEGAL PROFESSION

http://www.ysu.am/files/14_Tatevik%20Davtyan.pdf

328.            

2018
Վիկտորյա Օհանյան

INTERSECTORAL AND INTEGRAL APPROACHES AS A RESPONSE OF THE THEORY OF LAW TO THE CONTEMPORARY ISSUES OF THE IMPLEMENTATION OF LAW

http://www.ysu.am/files/3_Viktorya_Ohanyan.pdf

329.            

2018
ՎԻԿՏՈՐՅԱ ՕՀԱՆՅԱՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԻՋՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/2Victoria_Ohanyan.pdf

330.            

2018
Վիկտորյա Օհանյան

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՄԻՋՃՅՈՒՂԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/2Victoria_Ohanyan.pdf

331.            

2018
ՎԻԿՏՈՐՅԱ ՕՀԱՆՅԱՆ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

http://www.ysu.am/files/08V_Ohanyan.pdf

332.            

2018
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

SYSTEMATIZATION OF CONSTITUTIONALITY

http://www.ysu.am/files/5_Vardan_Ayvazyan.pdf

333.            

2018
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/05V_Ayvazyan.pdf

334.            

2018
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԻՍՏԵՄԱՏԵԽՆԻԿԱՆ

http://www.ysu.am/files/6Vardan_Ayvazyan.pdf

335.            

2018
ՎԱՀՐԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

CORPORATE GOVERNANCE AND RESOLUTION OF CORPORATE DISPUTES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/9_Vahram_Avetisyan.pdf

336.            

2018
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

THE CHALLENGES OF RIGHT TO EXAMINE THE CASE AT CIVIL COURT WITHIN A REASONABLE TIMEFRAME

http://www.ysu.am/files/22_Vahe%20Hovhannisyan.pdf

337.            

2018
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/26Vahe_Hovhannisyan.pdf

338.            

2018
Վահե Ենգիբարյան

ԴԱՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/19Vahe_Yengibaryan.pdf

339.            

2018
ՎԱՀԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ВЛАСТИ КАК О СТРУКТУРНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА

http://www.ysu.am/files/4Vahe_Gevorgyan.pdf

340.            

2018
Վահագն Գրիգորյան

ԳԱՂՏՆԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ, ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՑՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/03V_Grigoryan.pdf

341.            

2018
Վահագն Գրիգորյան

ԳԱՂՏՆԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԻ, ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Vahagn_Grigoryan_2018_2-1-2.pdf

342.            

2018
Սոսե Բարսեղյան

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/11/%D5%8D%D5%B8%D5%BD%D5%A5-%D4%B2%D5%A1%D6%80%D5%BD%D5%A5%D5%B2%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8D%D5%B8%D6%81%D5%AB%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6.pdf

343.            

2018
Սերգեյ Մեղրյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ. ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/25Sergey_Meghryan.pdf

344.            

2018
Սերգեյ Մարաբյան

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԿԱՄ ՊԱՏԺԻՑ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՐԿԱԴՐԱՆՔԻ ՄԻՋՈՑ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ

http://www.ysu.am/files/22Sergey_Marabyan.pdf

345.            

2018
Սամվել Դիլբանդյան

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻՆ ՎԵՐԱԳՐՎՈՂ ՀԱՆՑԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՌԱՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ՓՈՒԼՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Samvel_Dilbandyan_2018_2-1.pdf

346.            

2018
Սամվել Դիլբանդյան

ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԷԱԿԱՆ ԽԱԽՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԲԵԿԱՆՄԱՆ ՀԻՄՔ

http://www.ysu.am/files/18Samvel_Dilbandyan.pdf

347.            

2018
ՌՈՒՍՏԱՄ ՄԱԽՄՈՒԴՅԱՆ

KEY QUESTIONS (ISSUES) OF REALIZATION OF CONSTITUTIONAL-LEGAL STATUS OF LEGISLATION OF SUPREME JUDICIAL COUNCIL

http://www.ysu.am/files/8_Rustam_Makhmudyan.pdf

348.            

2018
ՌՈՒՍՏԱՄ ՄԱԽՄՈՒԴՅԱՆ

ԵԶԴԻՆԵՐԻ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՈՑ ԵՂԵՌՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ՉՃԱՆԱՉՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

http://www.ysu.am/files/8Rustam_Makhmudyan.pdf

349.            

2018
Ռաֆիկ Գրիգորյան

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/14Rafik_Grigoryan.pdf

350.            

2018
ՆԱՐԻՆԵ ԴԱՎԹՅԱՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱԿԱՆԱՑՄԱՆ (ԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԾՄԱՆ) ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱ ՓՈՒԼԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Tatevik_Davtyan_2018_1-1.pdf

351.            

2018
Նարինե Դավթյան

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՎԱԿԱՆԱՑՄԱՆ (ԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԾՄԱՆ) ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱ ՓՈՒԼԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/Tatevik_Davtyan_2018_1-1.pdf

352.            

2018
ՆԱՐԻՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ

TRADEMARKS AND BRANDS: WHAT ARE THE DIFFERENCES?

http://www.ysu.am/files/11_Hovhannisyan_Avagyan.pdf

353.            

2018
ՆԱՐԻՆԵ ԱՎԱԳՅԱՆ

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/Bekmezyan_Avagyan.pdf

354.            

2018
Մովսես Խաչատրյան

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԵՐԺՈՒՄԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԻՄՔԵՐՈՎ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/11/%D5%84%D5%B8%D5%BE%D5%BD%D5%A5%D5%BD-%D4%BD%D5%A1%D5%B9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%B8%D5%BE%D5%A1%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%AA%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8-%D6%85%D6%80%D5%A5%D5%B6%D6%84%D5%B8%D5%BE.pdf

355.            

2018
Հրայր Ղուկասյան, Անահիտ Հարությունյան

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՀՆԱՐՔՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/23Ghukasyan_Harutyunyan.pdf

356.            

2018
Հեղինե Գրիգորյան

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

http://www.ysu.am/files/31Heghine_Grigoryan.pdf

357.            

2018
ՀԱՍՄԻԿ ԵՆԳՈՅԱՆ

2016 Թ. ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի «ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՄՐԱԳՐՎԱԾ ՀՀ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/9Hasmik_Yengoyan.pdf

358.            

2018
ԿԱՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

ԼՍՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՇԱՃ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ

http://www.ysu.am/files/5Karen_Hakobyan.pdf

359.            

2018
ԼԻՊԱՐԻՏ ՄԵԼԻՔՋԱՆՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՍԵՐՎԻՏՈՒՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/12Liparit_Melikjanyan.pdf

360.            

2018
Լիլիթ Սուքիասյան

ԸՆՏՐԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/11/%D4%BC%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%A9-%D5%8D%D5%B8%D6%82%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B8%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%AF%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6.pdf

361.            

2018
Լիանա Մալխասյան

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀՀ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ . ՊՐԱԿՏԻԿ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/07/%D4%BC%D5%AB%D5%A1%D5%B6%D5%A1-%D5%84%D5%A1%D5%AC%D5%AD%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%E2%80%93-%D5%BD%D5%A5%D5%B2%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80.pdf

362.            

2018
ԴԱՎԻԹ ՍԵՐՈԲՅԱՆ

THE PROBLEM OF INTERPLAY OF THE CONCEPTS OF ECONOMIC ACTIVITY AND ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE LIGHT OF CONSTITUTIONAL AMENDMENTS

http://www.ysu.am/files/10_Davit_Serobyan.pdf

363.            

2018
ԴԱՎԻԹ ՍԵՐՈԲՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

http://www.ysu.am/files/Sepakanutyan_Iravunq.pdf

364.            

2018
Դավիթ Սերոբյան

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

http://www.ysu.am/files/Sepakanutyan_Iravunq.pdf

365.            

2018
ԴԱՎԻԹ ՍԵՐՈԲՅԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

http://www.ysu.am/files/04D_Serobyan.pdf

366.            

2018
Դավիթ Սերոբյան

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

http://www.ysu.am/files/04D_Serobyan.pdf

367.            

2018
Դավիթ Մելքոնյան, Գայանե Մելիքյան

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋ ՔԱՇՎԱԾ ՎԱՐԿԱԾԻ ՀԵՐՔՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐՐ

http://www.ysu.am/files/Melkonyan_Melikyan.pdf

368.            

2018
Դավիթ Հակոբյան

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱՄՐԱԳՐՈՒՄԸ

http://www.ysu.am/files/11David_Hakobyan.pdf

369.            

2018
Գրիգոր Բեքմեզյան , Նարինե Ավագյան

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/Bekmezyan_Avagyan.pdf

370.            

2018
ԳՐԻԳՈՐ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ

ON SOME ISSUES PERTAINING TO COMPENSATION OF NON PECUNIARY DAMAGE IN CIVIL LAW OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/12_Grigor_Bekmezyan.pdf

371.            

2018
ԳՐԻԳՈՐ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

http://www.ysu.am/files/Bekmezyan_Avagyan.pdf

372.            

2018
ԳՐԻԳՈՐ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

http://www.ysu.am/files/03G_Bekmezyan-1540815527-.pdf

373.            

2018
ԳՐԻԳՈՐ ԲԵՔՄԵԶՅԱՆ

ՕՐԵՆՔ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ysu.am/files/Grigor_Bekmezyan_2018_2-1.pdf

374.            

2018
Գուրգեն Ներսիսյան

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ՄԵՂԱԴՐՅԱԼԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/24Gurgen_Nersisyan.pdf

375.            

2018
Գևորգ Կոստանյան

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԿՈՆՎԵՆՑԻՈՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ԱՆՁԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ)

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/07/%D4%B3%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A3-%D4%BF%D5%B8%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BD%D5%A5%D5%B2%D5%B4%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80.pdf

376.            

2018
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

EVOLUTION OF TERMINOLOGY IN THE CONTEXT OF ARMENIAN JURISPRUDENCE

http://www.ysu.am/files/6_Gevorg_Danielyan.pdf

377.            

2018
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/5Gevorg_Danielyan.pdf

378.            

2018
Գ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՎԼԱԴԻԿ ՆԵՐՍԵՍՅԱՆՑԻ ԻՐԱՎԱՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/04G_Danielyan.pdf

379.            

2018
ԱՐՓԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

TRADEMARKS AND BRANDS: WHAT ARE THE DIFFERENCES?

http://www.ysu.am/files/11_Hovhannisyan_Avagyan.pdf

380.            

2018
Արտուր Վաղարշյան

DEFENSIBILITY AS THE PRINCIPLE OF STATE CONSTRUCTION: CONCEPT AND NORMATIVE CONTENT

http://www.ysu.am/files/1_Artur_Vagharshyan.pdf

381.            

2018
ԱՐՍԵՆ ԹԱՎԱԴՅԱՆ

REGULATION OF INVALID CONTRACTS UNDER ARMENIAN LEGISLATION

http://www.ysu.am/files/13_Arsen_Tavadyan.pdf

382.            

2018
ԱՐՍԵՆ ԹԱՎԱԴՅԱՆ

ԱՆՎԱՎԵՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/13Arsen_Tavadyan.pdf

383.            

2018
Արմեն Հովհաննիսյան

ՆՈՐ ԵՐԵՎԱՆ ԵԿԱԾ ԵՎ ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐՈՎ ԲՈՂՈՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/21Armen_Hovhannisyan.pdf

384.            

2018
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

DEFENSIBILITY AS THE PRINCIPLE OF STATE CONSTRUCTION: CONCEPT AND NORMTIVE CONTENT

http://www.ysu.am/files/1_Artur_Vagharshyan.pdf

385.            

2018
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/03A_Vagharshyan.pdf

386.            

2018
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՐՁԸ ԵՎ ԱՐԴԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/1Artur_Vagharshyan.pdf

387.            

2018
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ 1990-1995 ԹԹ.

http://www.ysu.am/files/01A_Vagharshyan-1526619524-.pdf

388.            

2018
ԱՐԹՈՒՐ ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ

ՍՄԲԱՏ ՍՊԱՐԱՊԵՏԻ ԵՎ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱԳՐՔԵՐԻ ՆՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ysu.am/files/01A_Vagharshyan-1540815164-.pdf

389.            

2018
ԱՐԱ ԳԱԲՈՒԶՅԱՆ

SOME ISSUES PERTAINING TO LEGISLATIVE DEFINITION OF “CRIMINAL OFFENSE”

http://www.ysu.am/files/16_Ara_Gabuzyan.pdf

390.            

2018
ԱՐԱ ԳԱԲՈՒԶՅԱՆ

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼՈՒ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

http://www.ysu.am/files/15Ara_Gabuzyan.pdf

391.            

2018
ԱՆՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԿԱՄ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/05A_Margaryan-1526621039-.pdf

392.            

2018
Աննա Մարգարյան

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԿԱՄ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՄՈՏԻՎԱՑԻՈՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/05A_Margaryan-1526621039-.pdf

393.            

2018
ԱՆՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/16Anna_Margaryan.pdf

394.            

2018
ԱՆՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԴԵՐԸ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԿԱՄ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/06A_Margaryan-1540816248-.pdf

395.            

2018
Անի Սիմոնյան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

http://www.ysu.am/files/32Ani_Simonyan.pdf

396.            

2018
Անի Միքայելյան

ԲԱՑԱՌԻԿ ԸՆԴԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/2018_3-4(81-82).pdf

397.            

2018
Անահտ Մանասյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՅՈՒՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/08/%D4%B1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%AB%D5%BF-%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%8D%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A8-%D5%B8%D6%80%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%AA%D5%B8%D5%B2%D5%B8%D5%BE%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D6%87%D5%B8%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%B6-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6.pdf

398.            

2018
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

CONSTITUTIONAL DEVELOPMENTS REGARDING THE INSTITUTE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/7_Anahit_Manasyan.pdf

399.            

2018
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ԿԱՅՈՒՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/7Anahit_Manasyan.pdf

400.            

2018
Անահիտ Մանասյան

ԿԱՅՈՒՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/7Anahit_Manasyan.pdf

401.            

2018
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՉԵԶՈՔՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՃԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/02A_Manasyan-1540815337-.pdf

402.            

2018
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՅՈՒՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ

http://www.ysu.am/files/06A_Manasyan.pdf

403.            

2018
Անահիտ Մանասյան

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԿԱՅՈՒՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ

http://www.ysu.am/files/06A_Manasyan.pdf

404.            

2018
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՃԵՐԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ԱՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/Manasyan.pdf

405.            

2018
ԱՆԱՀԻՏ ՄԱՆԱՍՅԱՆ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/06A_Manasyan-1548839621-.pdf

406.            

2018
Сергей Комаров, Елена Мицкая

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

407.            

2018
Рита Арустамян

ФУНКЦИЯ ОХРАНЫ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

http://www.ysu.am/files/10Rita_Arustamyan.pdf

408.            

2018
Павлов Вадим

МЕТОДОЛОГИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВА: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА

 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%92.%D0%98.-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0-2.pdf

409.            

2018
Осипян Борис

СМЫСЛ ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/03/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf

410.            

2018
Галина Шинкарецкая

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КИБЕРАТАК

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/08/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA.pdf

411.            

2018
Борис Осипян

АДВОКАТ КАК ЗАЩИТНИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА И ЗАКОННЫХ ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/08/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf

412.            

2018
Борис Осипян

АДВОКАТ КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/08/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD-%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf

413.            

2018
Борис Осипян

ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ПРОЦЕССЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/08/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.pdf

414.            

2018
Борис Осипян

ПРАВОМЕРНОЕ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ РАЗЛИЧЕНИЕ ВИДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ, ДОЛЖНОСТНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2020/08/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D1%8F%D0%BD-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

415.            

2018
Алия Будагова

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/12/RP-Konstitutsionnoe-pravo-zarubezhnykh-stran-_SE_.pdf

416.            

2018
Varser Karapetyan

CURRENT TENDENCIES OF ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/11/Varser-Karapetyan-Current-Tendencies-of-Economic.pdf

417.            

2018
Vahe Yengibaryan

THE KEY ISSUES OF THE CRIMINAL PROCEDURE GROUNDS FOR THE FORENSIC EXPERTISE

http://www.ysu.am/files/18_Vahe%20Yengibaryan.pdf

418.            

2018
Tirayr Vardazaryan

GENERIC DESCRIPTION OF EMPLOYMENT PROTECTION IN TRANSFERS OF UNDERTAKINGS (TUPE) UNDER THE ENGLISH LAW: DEFINITION AND CLASSIFICATION

http://www.ysu.am/files/25_Tirayr_Vardazaryan.pdf

419.            

2018
Tigran Grigoryan,Mher Mkrtchyan

SOME CRITICAL REMARKS ON THE JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONCERNING THE CASE AYVAZYAN v. ARMENIA

http://www.ysu.am/files/27_Grigoryan_Mkrtchyan.pdf

420.            

2018
Tatevik Sujyan

PECULIARITIES OF JUDICIAL ACTS APPEAL AND CASSATION REVISION IN CRIMINAL PROCEDURES

http://www.ysu.am/files/19_Tatevik_Sujyan.pdf

421.            

2018
Nelli Aghababyan

PECULIARITIES OF JUVENILE PROCEEDINGS IN THE CRIMINAL PROCEDURES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/21_Nelli%20Aghababyan.pdf

422.            

2018
Harutyun Khachikyan

THE RESOCIALIZATION OF THE CONVICT AND THE NEW CRIMINAL AND PENITENTIARY LEGISLATIONS OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/15_Harutyun_Khachikyan.pdf

423.            

2018
Gagik Ghazinyan

THE CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIAL POWER IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/17_Gagik_Ghazinyan.pdf

424.            

2018
Armen Hovhannisyan

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AS A BASIS FOR EXCEPTIONAL REVIEW IN CRIMINAL PROCEDURE IN A FORM OF NEW CIRCUMSTANCE

http://www.ysu.am/files/20_Armen%20Hovhannisyan.pdf

425.            

2018
Ani Simonyan

RIGHT TO DEVELOPMENT: KEY CONCEPTS AND OUTLOOK

http://www.ysu.am/files/28_Ani_Simonyan.pdf

426.            

2018
Aida Iskoyan, Heghine Grigoryan

THE ANTHOLOGY AND THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL LAW OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

http://www.ysu.am/files/24_Iskoyan_Grigoryan.pdf

427.            

2018 ՕԼԻՄՊԻԱ ԳԵՂԱՄՅԱՆ

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/29Olympia_Geghamyan.pdf

428.            

2018 ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

GENERAL LEGAL CHARACTERISTICS AND FEATURES OF OBLIGATORY ACTION

http://www.ysu.am/files/26_Markosyan_Petrosyan.pdf

429.            

2018 ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՉԻԿՅԱՆ

ԵԱՏՄ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/30Tigran_Khachikyan.pdf

430.            

2018 ՎԱՐԴՈՒՇ ԵՍԱՅԱՆ

ОБ ОСНОВНЫХ ВОПРОСАХ МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ

http://www.ysu.am/files/_%E2%84%96_2.pdf

431.            

2018 ՎԱՐԴՈՒՇ ԵՍԱՅԱՆ

ՀԱՅՑԱՊԱՀԱՆՋԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/27Vardush_Yesayan.pdf

432.            

2018 ՎԱՀԱԳՆ ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ

ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/28Vahagn_Dallakyan.pdf

433.            

2018 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

APPORTION OF BURDEN OF PROOF IN WORKS AND/OR SERVICES CONTRACTS: ARMENIAN PERSPECTIVE: THEORY AND PRACTICE

http://www.ysu.am/files/23_Meghryan_Hovhannisyan.pdf

434.            

2018 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/02S_Meghryan-1526619868-.pdf

435.            

2018 ՍԵՐԳԵՅ ՄԵՂՐՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ. ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/25Sergey_Meghryan.pdf

436.            

2018

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2018 № 1 (25)

http://ysu.am/science/hy/1526619042

437.            

2018

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2018 № 2 (26)

http://ysu.am/science/hy/1540814820

438.            

2018

«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2018 № 3 (27)

http://ysu.am/science/hy/1548837827

439.            

2018

MATERIALS OF THE CONFERENCE DEVOTED TO THE 85 TH ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF LAW OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY

http://passthrough.fw-notify.net/download/995894/http://www.ysu.am/files/Law_faculty_English_book_85.pdf

440.            

2018

ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА И ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D5%95%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

441.            

2018

ОТКАЗ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА И ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/2_ghambaryan-1.pdf

442.            

2018

ОТКАЗ ОТ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА МОЛЧАНИЕМ (TACIT WAIVER)

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%90%D0%97-%D0%9E%D0%A2-%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%90.pdf

443.            

2018

ОТСТРАНЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ ОТ ПРОИЗВОДСТВА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЛИ ПРОКУРОРСКАЯ «РАСПРАВА»?

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-1.pdf

444.            

2018

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf

445.            

2018

ТРАНСГРЕССИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ И ДЕФИНИЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ОТРАСЛЕВОЙ АВТОНОМИИ

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D0%93%D0%B8%D0%9F-12_%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD.pdf

446.            

2018

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2018/12/42-2018-1.pdf

447.            

2018

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2018/12/43-2018-2.pdf

448.            

2018

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2018/12/44-2018-3.pdf

449.            

2018

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2018/12/45-2018-4.pdf

450.            

2018

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

https://ardaradatutyunjournal.com/wp-content/uploads/2018/12/46-2018-5.pdf

451.            

2018

ԲԱՆԲԵՐ

https://www.eiu.am/wp-content/uploads/2022/03/1.-eiu_-bulletin_2018-01.pdf

452.            

2018

ԲԱՆԲԵՐ

https://drive.google.com/file/d/1rm9vIcFIsV-LI54QNAcyPiQm_wmmtcNS/view

453.            

2018

Գիտական Հոդվածների
Ժողովածու

http://katchar.isec.am/myfiles/files/hamarneri%20arxiv%20link/KATCHAR%202018.pdf

454.            

2018

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ Մ ԻՋԱՄՏՈԻԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ
ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/Iravunqic-hrajarvel-ev-qreadatavarakan-mijamtutyan-harcer.pdf

455.            

2018

ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ. ՀԵՏԵՎՈՂԱԿԱՆ ԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎՈՂԱԿԱՆՈ ՒԹՅՈՒՆ «ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D5%B0%D5%AB%D5%B6-%D6%87-%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B4%D5%A5%D6%80.pdf

456.            

2018

ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱԿԱՍՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ. ՀԵՏԵՎՈՂԱԿԱՆ ԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԱՆՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ «ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D5%B0%D5%AB%D5%B6-%D6%87-%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B4%D5%A5%D6%80.pdf

457.            

2018

ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԸՆԹԵՐԱԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹՅՈԻՆՈԻՄ
 ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ

http://ghambaryan.am/wp-content/uploads/2016/03/%D4%B8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81.pdf

458.            

2018

ՕՐԵՆՔ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

http://www.ysu.am/files/Grigor_Bekmezyan_2018_2-1.pdf

459.            

2017
Օլիմպիա Գեղամյան

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/06O_Geghamyan.pdf

460.            

2017
ՏԱՐՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՎՈՂ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ XXI ԴԱՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱԼԻՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/2Simonyan.pdf

461.            

2017
Տարոն Սիմոնյան

ՑԻՎԻԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳԸ ՀԱՅ ԱԶԳԻ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/08/%D5%8F%D5%A1%D6%80%D5%B8%D5%B6-%D5%8D%D5%AB%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%91%D5%AB%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A8-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%AB-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D6%81%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D6%84%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf

462.            

2017
ՏԱՐԻԵԼ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

http://www.ysu.am/files/10Barseghyan.pdf

463.            

2017
Տաթև Սուջյան

ՎԵՐԱՔՆՆԻՉ ԵՎ ՎՃՌԱԲԵԿ ԱՏՅԱՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ԴԵՐԻ ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՆՈՐ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

http://www.ysu.am/files/05T_Sujyan.pdf

464.            

2017
Տաթև Սուջյան

ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԸ` ՈՐՊԵՍ ՎՃՌԱԲԵԿ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՀԻՄՔ

http://www.ysu.am/files/Sujyan_13-22.pdf

465.            

2017
ՎԻԿՏՈՐՅԱ ՕՀԱՆՅԱՆ

ԻՐԱՎԱՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/3Ohanyan.pdf

466.            

2017
Վարդուշ Եսայան

ՀԵՌԱԿԱ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/21Yesayan.pdf

467.            

2017
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Принципы конституционализма в экономической системе

http://www.ysu.am/files/_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%E2%84%96_1_(47)_2017.pdf

468.            

2017
ՎԱՐԴԱՆ ԱՅՎԱԶՅԱՆ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

http://www.ysu.am/files/6Ayvazyan.pdf

469.            

2017
Վարազդատ Տեր-Գևորգյան

ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ` ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՕՐԵՆՍԴՐԻ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ

http://www.ysu.am/files/30Ter-Gevosrgyan.pdf

470.            

2017
Վահրամ Ավետիսյան , Արսեն Հովհաննիսյան

ՄԻԱՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/hunvarpetrvar2017.pdf

471.            

2017
ՎԱՀՐԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ԲԱՆԿ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/11Avetisyan.pdf

472.            

2017
ՎԱՀՐԱՄ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻԱՎՈՒՆՔԻ ԽՆԴՐԱԳԻՐՔ (ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ)

http://www.ysu.am/files/Qagh_iraavunqi_khndragirq.pdf

473.            

2017
Վահրամ Ավետիսյան

ԲԱՆԿ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/08/%D5%8E%D5%A1%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B4-%D4%B1%D5%BE%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B2%D5%A1%D5%B6%D5%AF-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D5%BD%D5%A1%D6%81%D5%B8%D5%B2-%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%B6%D5%A5%D5%BF%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A8%D5%B6%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%A2%D5%A1%D5%AA%D5%B6%D5%A5%D5%BF%D5%B8%D5%B4%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AD%D5%B4%D5%A2%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%B6%D5%B1%D5%B6%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8.pdf

474.            

2017
Վահե Ստեփանյան, Նաիրա Ալավերդյան

«ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

http://www.ysu.am/files/Stepanyan_Alaverdyan.pdf

475.            

2017
Վահե Ստեփանյան

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/01V_Stepanyan.pdf

476.            

2017
Վահե Ստեփանյան

ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՀՀ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/02V_Stepanyan.pdf

477.            

2017
Վահե Ստեփանյան

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/08/%D5%8E%D5%A1%D5%B0%D5%A5-%D5%8D%D5%BF%D5%A5%D6%83%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%BD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%B7%D5%AD%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%B6%D5%A4%D5%AB%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%80%D5%80-%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%B4.pdf

478.            

2017
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Обеспечение условий международно-правовых оснований правомерности разрешения признания и исполнения иностранных сыдебных актов в гражданском процессе Республики Армения

http://www.ysu.am/files/-1.pdf

479.            

2017
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ԴԱՏԱՎՈՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՈՎ ՎԵՐԱՆԱՅԵԼՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔ

http://www.ysu.am/files/03V_Hovhannisyan-1492777973-.pdf

480.            

2017
ՎԱՀԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈԻՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

http://www.ysu.am/files/06V_Hovhannisyan-1516339029-.pdf

481.            

2017
Վահե Հովհաննիսյան

ՈՂՋԱՄԻՏ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈԻՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

http://www.ysu.am/files/06V_Hovhannisyan-1516339029-.pdf

482.            

2017
Վահե Հովհաննիսյան

ԴԱՏԱՎՈՐԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԸ ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՈՎ ՎԵՐԱՆԱՅԵԼՈՒ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔ

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/08/%D5%8E%D5%A1%D5%B0%D5%A5-%D5%80%D5%B8%D5%BE%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%AB%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D4%B4%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BE%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%BD%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B8%D6%80%D5%B8%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%A8.pdf

483.            

2017
Վահե Ենգիբարյան

ԽՈՒԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՏԱԿՏԻԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

http://www.ysu.am/files/27Yengibaryan.pdf

484.            

2017
ՎԱՀԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

К ВОПРОСУ О ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ ПРАВОВЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА

http://www.ysu.am/files/4Gevorgyan.pdf

485.            

2017
Վահագն Դալլաքյան

ԳՐԱՎՈՎ ՉԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՋ ԵՎ ԳՐԱՎԱՌՈՒԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՎՐԱ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼԻՍ

http://www.ysu.am/files/20Dallakyan.pdf

486.            

2017
Վահագն Գրիգորյան

ԳԱՂՏՆԻ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՁԱՅՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/24Grigoryan.pdf

487.            

2017
ՍԻՄՈՆ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽՆԴՐԱԳԻՐՔ (ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ)

http://www.ysu.am/files/Qagh_iraavunqi_khndragirq.pdf

488.            

2017
Սերգեյ Մեղրյան

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ-1

http://passthrough.fw-notify.net/download/292941/http://www.ysu.am/files/Qax_dat_1.pdf

489.            

2017
Սերգեյ Մեղրյան

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ-2

http://passthrough.fw-notify.net/download/142975/http://www.ysu.am/files/Qax_DAT_2.pdf

490.            

2017
Սերգեյ Մարաբյան

ՍՈՒՏ ՄԱՏՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ԱՌԹԻՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ԴԱՏԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

http://www.ysu.am/files/28Marabyan.pdf

491.            

2017
ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/Samvel_Muradyan_2017_4.pdf

492.            

2017
Սամվել Մուրադյան

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

http://www.ysu.am/files/Samvel_Muradyan_2017_4.pdf

493.            

2017
ՍԱՄՎԵԼ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄԱՅԻՆ (ՖԻՍԿԱԼ) ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/9Muradyan.pdf

494.            

2017
Սամվել Դիլբանդյան

ԱՆՄԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԸ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՑՄԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/26Dilbandyan.pdf

495.            

2017
Պավել Թադևոսյան

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/22Tadevosyan.pdf

496.            

2017
Հեղինե Հախվերդյան

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ․ ՎՏԱՆԳՎԱԾ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԵ՞ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԼՈՒԾՈՒՄ

http://www.ysu.am/files/23Hakhverdyan.pdf

497.            

2017
ՀԱՍՄԻԿ ԵՆԳՈՅԱՆ

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱ†